Pomáháme

Společnost GEPARD HOME chce být nápomocná prospěšné věci, nechceme pouze vydělávat ve svůj prospěch, ale aktivně se podílet a přispívat na důležitých a správných aktivitách v naší společnosti.

V minulých letech jsme v rámci sponzorského daru přispěli na občanské sdružení pro děti a dospělé se zvláštními potřebami - denní stacionář Náruč.

Od roku 2010 pravidelně přispíváme Nadaci Leontinka, která pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit.
www.nadaceleontinka.cz

Společnost pro ranou péčiV letošním roce zároveň přispíváme Společnosti pro ranou péči, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám s dětmi se zrakovým nebo i kombinovaným zdravotním postižením.
www.ranapece.cz