Napsali o nás

Společnost GEPARD HOME s.r.o. v médiích.

Hypoteční bulettin, říjen 2010

NA PRAHU NOVÉ VLNY INVESTIC DO NEMOVITOSTÍ

Stojíme opravdu na prahu nové vlny investic do nemovitostí? Všechny základní ukazatele tomu nasvědčují, a tak lze předpokládat, že v roce 2011 a 2012 bude poptávka po nemovitostech, zejména nových nemovitostech výrazně růst. Proč? Důvodů je několik. Za prvé, cena nemovitostí v ČR je za poslední 3 roky na historickém minimu a nelze předpokládat další snižování cen. Naopak s ohledem na reformu penzijního a zdravotního systému v ČR, při nutném srovnání sazeb DPH, může být nárůst cen nemovitostí až o 10%. Dalším faktorem, který bude ovlivňovat cenu nových nemovitostí je malá rozestavěnost a rozpracovanost nových projektů. V souvislosti s rostoucí inflací se individuálním investorům nevyplatí držet své úspory – rezervy na bankovních účtech, a tak se budou zcela přirozeně opětně zajímat o investice do kvalitních nemovitostí. Důležitou skutečností, která ovlivní zájem o vlastnické bydlení je ukončení přechodného období, kdy stát reguloval nájemné. Pak je třeba pečlivě zvážit, zda platit tržní nájemné za byt, nebo stejnou částku měsíčně splácet na hypotéce a mít k nemovitosti vlastnický vztah. V poslední řadě napomáhá nové vlně investic do nemovitostí zájem bank, uvolňující se podmínky pro získání financování nemovitostí a zejména velice příznivá cena pro klienty na trhu hypotečních produktů.

Ing. Jan Kruntorád, Generální ředitel Gepard Finance a.s.


Reflex č. 40, říjen 2009

Bytový dům v Řevnicích

Dům se nachází nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad při ulici Komenského v prostoru uzavřeného dvora, který byl v minulosti zastavěn nesourodou strukturou přístavků sloužící jako dílny. Na relativně malý pozemek (plocha 590 m2) se podařilo umístit objekt bytového domu s jedenácti bytovými jednotkami. Dům o třech nadzemních a podlažích a podkroví ze tří stran kopíruje hranici pozemku, jižní fasáda je otevřena do soukromého dvora. Hmota domu je tvořena jednoduchým tvarem kvádru se sedlovou střechou, ze které vystupuje trojice vikýřů. Přízemí je využito pro parkování, vstup a potřebné zázemí. V ostatních podlažích propojených schodištěm umístěným při severní fasádě se nacházejí čtyři a tři byty, v podkroví byly vybudovány čtyři mezonetové byty. Parkovací stání jsou volně otevřena do dvora, což přispívá k celkovému odlehčení domu.


Hospodářské noviny, příloha VÍKEND č.50, prosinec 2008

Chvála obyčejnosti

Jak ukazuje příklad nového městského domu ve středočeských Řevnicích, architektonickou hodnotou se může stát i jednoduchost, která nic nepředstírá.

Stále častěji se hovoří o potřebě zhušťovat současnou zástavbu měst a městeček tak, aby se ulice nešířily dál do polí či jiných vnějších prostorů a urbanistická struktura se naopak stávala zajímavější. Nemyslí se tím rušení parků a zahrad, ale zaplňování tzv. zbytkových ploch po dílnách, dvorcích, průmyslových areálech. V některých místech už došlo k tomu, že jednotlivé obce na sebe plynule navazují - například v údolí řeky Berounky přecházejí Černošice do Dobřichovic a ty zase do Řevnic.

Řevnice bývaly vesnice s pěknými statky a barokním kostelíkem. Koncem 19. století se tu rozvinula výstavba honosných letních sídel ve velkých zahradách a později přibyly ulice s dalšími domky. Výsledkem je dnešní neurčitost a zmatek. Jsou tady například hned dvě náměstí vedle sebe. První, tradiční, s kašnou uprostřed, druhé s rozlehlým trávníkem, jehož plocha vypovídá a bezradnosti - možností, jak s místem naložit, se nabízí příliš mnoho, a proto zatím nebyla využita jediná.

Přínosná omezení

Bytový dům od architektů z ateliéru 4DS na tomto "náměstí" do poslední chvíle nevidíte, je totiž skrytý ve dvoře. Developerská firma využila malý pozemek, který jistě nepřestavoval ideální parcelu, a autoři se proto museli potýkat s řadou omezení. "Odstupy od sousedů jsou minimální nebo téměř žádné a náklady na stavbu byly investorem stanoveny spíše nižší." říká Milan Hakl, jeden z tvůrců projektů. Zadání totiž znělo na obyčejný dům, kde se budou prodávat levné byty.

"Tyto limity však dnes hodnotíme jako přínos - byly nám dány jasné, jednoznačné výchozí podmínky včetně tradiční šikmé střechy, kterou požadoval městský úřad," vysvětluje Milan Hakl. "Zvolili jsme proto pouze dva základní prvky: střech z titanzinkového plechu a dřevěná okna." Ostatní, jako například fasáda a vnitřní vybavení, byly ponechány v co největší jednoduchosti. Celkové zpracování je však kvalitní, dbalo se na slušné dispozice bytů i na detaily, jako je pěkně vyskládaná dlažby z odpadu ze štípaných kostek nebo kovová vrata. Autoři si dali záležet také na tom, aby už tak malý dvůr nebyl tísněn garážovými dveřmi, a nechali parkovací stání v suterénu otevřená.

Výsledkem je příjemný městský dům, který působí solidně. Přitom stojí tam, kde byste vůbec nečekali - běžný úkaz ve středověkém městě se spletí uliček a různých zákoutí. V době, kdy novodobým zástavbám většinou udává ráz pravoúhlý urbanismus, jsme však takovým milým překvapením odvykli.


24.06.2005 - Josef Koukal - str. 12

Brandýs bude mít další nové byty

Po projektech města se do výstavby obytných domů pustili také developeři.

Výstavbu dvou bytových domů s celkem dvaceti bytovými jednotkami zahájila v těchto dnech na brandýském Vrábí investiční společnost Gepard Home.

Jde o první soukromý projekt podobného typu od zahájení městské výstavby v nedalekém Zahradním Městě a ve staroboleslavském sídlišti Na Kloboučku. Pokud jde o výstavbu bytů, město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se v posledních letech umisťovalo vysoko i v celostátních statistikách. Od srpna začnou kolaudace prvních obytných domů ve zcela nové čtvrti Zahradní Město. Do 166 bytů se stěhují hlavně mladé rodiny.

Také ve Staré Boleslavi město zbudovalo střešní nástavby na několika sídlištních domech a budovy dostaly i nové zateplení.
V obou případech se na investicích podílel stát prostřednictvím dotací od Státního fondu rozvoje bydlení. Projekt Pampeliška, jak investoři nazvali chystaný komplex na Vrábí, je první soukromou akcí tohoto druhu.

"Jsou to v původním slova smyslu pionýři," říká na adresu autorů projektu starosta Daniel Procházka (nez.), který spolu s předsedou představenstva Gepard Finance Janem Kruntorádem přišel poklepat na základní kámen budoucího dvojdomu.

"Když jsme na toto místo poprvé s kolegy přišli, bylo tu něco plechových garáží, černá skládka komunálního odpadu, nálet křovin a stromků," popisuje původní stav pozemku Kruntorád. Přestože staveniště dnes nabízí pohled jen na sotva vyhloubené základy, z dvacítky bytů jsou až na dva poslední všechny rozebrány.

"Klienti si berou většinou hypotéku na nějakých 70 procent ceny bytu, ale mohou jít i na sto procent," říká hypoteční makléřka Barbora Šmelová.